Hjerting

HJERTINGS HISTORIE.

1291 er det år, hvor Hjerting første gang er nævnt i historien, og det sker i Ribe Oldemor (Avisa Repensis), som er en fortegnelse over, hvad der sker i Ribe Domkapitels område, og det ses her, at Peder Skadesøn af Hjerting er idømt en mulkt (bøde) på ½ mark på Sct. Andreasdag (30. november). Bøden er stor, for den svarer ca. til, hvad en ko kostede dengang. Desværre fremgår det ikke, hvad bøden er idømt for, men det må nok have været noget alvorligt med den størrelse.

Dette notat bekræfter, at der altså i 1291 var bosat mennesker her i Hjerting.

Men hvordan har det eventuelt set ud før 1291.

De fund, som er gjort ved udgravninger i området, viser, at der i årtusinder har været mennesker, som har bosat sig i området for at nyde gavn af jorden, engdragene og ikke mindst vandets nærhed i Hjerting Bugt.

Jyske Lov fra 1241 (afløst af Danske Lov i 1683) har bevirket, at rigtig mange fortidsminder er blevet beskrevet og bevaret for eftertiden.
 

Efter den store stormflod i 1634 hvor handels- og fiskerlejet Sønderside forsvandt, fik Hjerting sin store betydning som Toldsted for Varde og som ind- og udskibningsplads for handelen mellem Tyskland, Holland, Norge og England.

I 1735 foreslog stiftamtmand Gabel regeringen at gøre Hjerting til Købstad, men det blev som bekendt ikke til noget, blandt andet fordi det kneb med at få folk til at betale skatter, og smugleriet havde grebet om sig.

I 1848 åbnede regeringen for regelmæssig damskibsfart mellem Lowestoft i England og Hjerting, den 5. maj 1848 åbnedes postruten mellem England og Hjerting. I juli 1852 stod landingsbroen færdig, men blev aldrig en succes, da storme og isskruninger flere gange ødelagde broen. I januar 1862 ødelagde isskruninger igen landingsbroen, og det blev besluttet, at den fremtidige havn skulle ligge i Esbjerg.

Efterhånden som fiskebådene blev større flyttede fiskeriet også til Esbjerg, men mange af fiskerne blev dog fortsat bosiddende i Hjerting. Også Badehotellet oplevede nye tider, da det blev eftertragtet for de mere velstående i hele landet at holde ferie på Fanø og i Hjerting.

I midten af 1960-erne blev det eftertragtet, at bo i Hjerting og et omfattende boligbyggeri begyndte, og det har i dag medført, at det er blevet meget attraktivt at bygge i Hjerting, hvor der i de senere år er etableret flere nye moderne og spændende boligområder.